al. Korfantego 51/46, 40-160 Katowice
Nowe miejsca pracy w OZE dla górników.
Gdybanie i znaki zapytania

Odchodzenie od węgla i transformacja energetyki będą się m.in. wiązać z koniecznością stworzenia miejsc pracy dla ludzi z kopalni i ich otoczenia. Nie brak ostatnio opinii, że w w perspektywie będzie dla nich praca w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaice czy energetyce wiatrowej. Ale czy związne z tym zatrudnienie będzie w wystarczające, by zastąpić miejsca pracy w górnictwie? Nasi rozmówcy wskazują, że może to być jedna z możliwości, trudno bowiem przewidywać sytuację, w której tysiące osób z kopalń przechodzą pracować do sektora OZE.

Żródło: wnp.pl

Artykuł dostępny: https://www.wnp.pl/gornictwo/nowe-miejsca-pracy-w-oze-dla-gornikow-gdybanie-i-znaki-zapytania,431819.html

X