al. Korfantego 51/46, 40-160 Katowice
Targi KATOWICE 2021Targi KATOWICE 2021Targi KATOWICE 2021

5. POLSKI KONGRES GÓRNICZY

Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne
i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?

ORGANIZATORZY KONGRESU:

  • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej,
  • Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
          i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej,
  • Polska Technika Górnicza S.A.

KONTAKT:

dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ

 E-mail: iwona.jonczy@polsl.pl

dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ

E-mail: marcin.lutynski@polsl.pl

X