al. Korfantego 51/46, 40-160 Katowice
Services

Szybka informacja dla Wystawców

Targi o charakterze międzynarodowym,  w tym Targi KATOWICE 2021, to świetna okazja do podjęcia współpracy między dostawcami usług, koncernami, specjalistami, biurami projektowymi, wystawcami.

Akredytacja Wystawców
w czasie zabudowy

Akredytacja Wystawców na okres montażu i demontażu.

Informacje techniczne


Obciążenia, harmonogram techniczny, zabudowa.

Regulaminy


Regulaminy Targów KATOWICE 2021.

Mapy

Mapy Terenów Targowych w tym sektorów oraz mapa dojazdu

Konkurs dla wystawców

Innowacje to przyszłość Przemysłu.

Bezpieczne Targi

Informacje o procedurach sanitarno
- epidemiologicznych
Zespół targowy

Skontaktuj się bezpośrednio z właściwą osobą.

Terminy, o których warto pamiętać

Start

30.03.2021 r.

Opłata 75 % należności, wynikającej z zamówionej powierzchni.

15.08.2021 r

Końcowy termin na potwierdzenie uczestnictwa w Gali dla Wystawców.

29.08.2021 r.

Końcowy termin akredytacji na montaż i demontaż

2.09 - 5.09.2021 r.

Montaż MCK: w godzinach 8:00 – 22:00

7.09.2021 r.

Otwarcia targów

15.01.2021 r.

opłata 25% należności, wynikającej <br/>z zamówionej powierzchni.

30.06.2021 r.

Ostateczny termin zgłaszania wpisów do katalogu wystawców.

20.08.2021 r.

Akredytacja osobowa

30.08 - 5.09.2021 r.

Montaż plac Sławika i Antalla: 6:00 – 24:00

6.09.2021 r.

Ostatni dzień zabudowy 8:00 – 18:00

10.09.2021 r.

Ostatni dzień targów
DJI_0023 (1)
X